8XBET

8XBET

Lịch thi đấu Vòng Loại World Cup Nam Mỹ sắp tới

 • Thứ Năm, Ngày 05/09/2024
 • 05:00 - 05/09
  Bolivia
  VS
  Venezuela
 • 05:00 - 05/09
  Uruguay
  VS
  Paraguay
 • 05:00 - 05/09
  Argentina
  VS
  Chile
 • 05:00 - 05/09
  Peru
  VS
  Colombia
 • 05:00 - 05/09
  Brazil
  VS
  Ecuador
 • Thứ Ba, Ngày 10/09/2024
 • 05:00 - 10/09
  Ecuador
  VS
  Peru
 • 05:00 - 10/09
  Venezuela
  VS
  Uruguay
 • 05:00 - 10/09
  Colombia
  VS
  Argentina
 • 05:00 - 10/09
  Paraguay
  VS
  Brazil
 • 05:00 - 10/09
  Chile
  VS
  Bolivia
 • Thứ Năm, Ngày 10/10/2024
 • 05:00 - 10/10
  Bolivia
  VS
  Colombia
 • 05:00 - 10/10
  Ecuador
  VS
  Paraguay
 • 05:00 - 10/10
  Venezuela
  VS
  Argentina
 • 05:00 - 10/10
  Chile
  VS
  Brazil
 • 05:00 - 10/10
  Peru
  VS
  Uruguay
 • Thứ Ba, Ngày 15/10/2024
 • 05:00 - 15/10
  Uruguay
  VS
  Ecuador
 • 05:00 - 15/10
  Paraguay
  VS
  Venezuela
 • 05:00 - 15/10
  Colombia
  VS
  Chile
 • 05:00 - 15/10
  Argentina
  VS
  Bolivia
 • 05:00 - 15/10
  Brazil
  VS
  Peru
 • Thứ Năm, Ngày 14/11/2024
 • 05:00 - 14/11
  Paraguay
  VS
  Argentina
 • 05:00 - 14/11
  Uruguay
  VS
  Colombia
 • 05:00 - 14/11
  Venezuela
  VS
  Brazil
 • 05:00 - 14/11
  Ecuador
  VS
  Bolivia
 • 05:00 - 14/11
  Peru
  VS
  Chile
 • Thứ Ba, Ngày 19/11/2024
 • 05:00 - 19/11
  Bolivia
  VS
  Paraguay
 • 05:00 - 19/11
  Colombia
  VS
  Ecuador
 • 05:00 - 19/11
  Argentina
  VS
  Peru
 • 05:00 - 19/11
  Chile
  VS
  Venezuela
 • 05:00 - 19/11
  Brazil
  VS
  Uruguay
 • Thứ Năm, Ngày 20/03/2025
 • 05:00 - 20/03
  Ecuador
  VS
  Venezuela
 • 05:00 - 20/03
  Paraguay
  VS
  Chile
 • 05:00 - 20/03
  Brazil
  VS
  Colombia
 • 05:00 - 20/03
  Peru
  VS
  Bolivia
 • 05:00 - 20/03
  Uruguay
  VS
  Argentina
 • Thứ Ba, Ngày 25/03/2025
 • 05:00 - 25/03
  Bolivia
  VS
  Uruguay
 • 05:00 - 25/03
  Venezuela
  VS
  Peru
 • 05:00 - 25/03
  Colombia
  VS
  Paraguay
 • 05:00 - 25/03
  Argentina
  VS
  Brazil
 • 05:00 - 25/03
  Chile
  VS
  Ecuador
 • Thứ Tư, Ngày 04/06/2025
 • 05:00 - 04/06
  Ecuador
  VS
  Brazil
 • 05:00 - 04/06
  Paraguay
  VS
  Uruguay
 • 05:00 - 04/06
  Chile
  VS
  Argentina
 • 05:00 - 04/06
  Colombia
  VS
  Peru
 • 05:00 - 04/06
  Venezuela
  VS
  Bolivia
 • Thứ Hai, Ngày 09/06/2025
 • 05:00 - 09/06
  Bolivia
  VS
  Chile
 • 05:00 - 09/06
  Uruguay
  VS
  Venezuela
 • 05:00 - 09/06
  Argentina
  VS
  Colombia
 • 05:00 - 09/06
  Brazil
  VS
  Paraguay
 • 05:00 - 09/06
  Peru
  VS
  Ecuador
 • Thứ Ba, Ngày 09/09/2025
 • 05:00 - 09/09
  Colombia
  VS
  Bolivia
 • 05:00 - 09/09
  Uruguay
  VS
  Peru
 • 05:00 - 09/09
  Brazil
  VS
  Chile
 • 05:00 - 09/09
  Paraguay
  VS
  Ecuador
 • 05:00 - 09/09
  Argentina
  VS
  Venezuela
 • Chủ Nhật, Ngày 14/09/2025
 • 05:00 - 14/09
  Bolivia
  VS
  Brazil
 • 05:00 - 14/09
  Venezuela
  VS
  Colombia
 • 05:00 - 14/09
  Ecuador
  VS
  Argentina
 • 05:00 - 14/09
  Chile
  VS
  Uruguay
 • 05:00 - 14/09
  Peru
  VS
  Paraguay

Lịch thi đấu của giải Vòng Loại World Cup Nam Mỹ năm 2023-2025

X

8XBET

X

8XBET

X

8x

bdif